วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 หมู่ 13 ถ.นวมินทร์ ซอย 42 แยก 27   แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-1386680 - 02-7348316 - 02-1386593
ศูนย์วิปัสนาจารย์เคลื่อนที่แห่งประเทศไทย
ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์วิปัสสนา
เลขานุการศูนย์วิปัสสนา
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๑
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่๔๒
ภาควิชาการวิปัสสนาจารย์รุ่น๔๒
พระอาจารย์สอนธรรมรุ่น๔๒
ใบสมัครพระวิปัสสนาจารย์
คุณสมบัติพระวิปัสสนาจารย์
พระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ ๔๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๒
ดาวโหลดรูปพระวิปัสสนารุ่นที่๔๔
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2012
ปรับปรุง 14/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 338039
Page Views 478476
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี ณ วันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และ บวชเนกขัมมะตามอัธยาศัย ตามกำลังศรัทธา ที่วัดสุวรรณประสุวรรณประสิทธิ์ตลอดปีไม่มีวันหยุด ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ติดสอบถามได้ที่ห้องคลังวัดสุวรรณประสิทธิ์ ฯ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
                

 

ภาพกิจกรรม

   คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
                          คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

                     คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

                             คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ทราบ 30 เม.ย. 57
อนัตตลักขณสูตร 14 ส.ค. 55
ปฐมเทศนา 05 ส.ค. 55
    
เว็บบอร์ด
ธรรมะสวัสดีค่ะ (1627/1) 08 พ.ค. 55
แนะนำวัด
ข่าวแวดวงคณะสงฆ์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

   
 
เสียงธรรม พระธรรมธีรราชมหามุนี
ท่านเจ้าคุณโชดก
เสียงธรรมพระรูประสิทธิ์เขมคุณ(บุญเลิศ เหมโก)
เรื่อง ความไม่ประมาท
เรื่อง รักแท้ขอสตรี
เรื่อง สติปัฏฐาน+อริยสัจ
รื่อง สติปัฏฐาน ตอน ธัมมา ฯ
เรื่อง สติปัฏฐาน ตอน ธาตุ ๑๘
เรื่อง อานิสงค์การปฏิบัติวิปัสสนา2
เรื่อง อารมณ์การปฏิบัติวิปัสสนา
เรื่อง ปลง
เรื่อง ธาตุ ๑๘
เรื่อง ของดีชาวพุทธ
เรื่อง ชีวิตคืออะไร
เรื่อง มีอะไรหรือจะเท่ามีศีล
เรื่อง พึ้นฐานของชีวิจ
เรื่อง อารมณ์การปฏิบัติวิปัสสนา
เรื่อง ความสุขอยู่หนใด
เรื่อง มงคล
เรื่อง ประโยชน์ในพระพุทธ ฯ
เรื่อง ทาสอารมณ์
เรื่อง มิตร
เรื่อง อานิสงส์เจริญวิปัสสนา1
เรื่อง สมบัติของผู้นำ
เรื่อง ขันติ
เรื่อง ข้าวเปลือกพันธุ์ดี
เรื่อง อธิฐานธรรม
เรื่อง บวชทำไม
เรื่อง แม่ลูกหก
เรื่อง นางนกยาง
เรื่อง พระในบ้าน การปฏิบัติ
เรื่อง นั่งหลับดาแล้วได้อะไร
เรื่อง สวรรค์อยู่หนใด
เรื่อง คุณธรรม ๘ ประการ
เรื่อง คุณภาพ
พระครูประสิทธิ์เขมคุณ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมชม
ดูผลโหวด

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
๓๑/๒ หมู่ ๑๓ นวมินทร์ ๔๒ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๗๓๔๘๓๑๖  โทรสาร ๐๒-๑๓๘๖๖๗๙ สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย ๐๒-๑๓๘๖๕๙๓ เลขบัญชีมูลนิธิวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารธนชาต สาขานวมินทร์ประเภทออมทรัพย์ 169-2-14387-0 ประเภทฝากประจำ 169-3-0288-8
 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 
http://www.facebook.com/watsuwanprasit