วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ พระครูประกาศสมาธิคุณ ผู้อำนสยกาศูนย์
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๑
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๒
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๓
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๔
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๕
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๖
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๗
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๘
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๙
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มที่ ๑๐
พระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๘ กลุ่มแม่ชี