วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
พระครูประสิทธิ์เขมคุณ
พระครูประสิทธิ์เขมคุณ
พระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก เรื่อง ทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
หลวงพ่อบุญเลิศ เหมโก เรื่อง ช่างเขาเถอะ
หลวงพ่อบุญเลิศ เหมโก เรื่อง เตรียมตัวก่อนตาย
พระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก เรื่อง ความตาย
พระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก เรื่อง สมบัติของผู้นำ