วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
ประวัติวัด
ประวัติวัด

        วัดสุวรรณประสิทธิ์ ตั้งอยู่ในซอยสุวรรณประสิทธิ์หรือซอยนวมินทร์ 42 เป็นวัดราษฎร์ และยังเป็นวัดใหม่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 นี่เองโดยนายเกษียร วงศ์ชัยสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด โดยได้บริจาคที่ดินร่วมกับนางอยู่ ปอประสิทธิ์ เพื่่อใช้สำหรับสร้างวัด โดยชื่อวัดก็ได้มาจากการนำเอาคำว่า สุวรรณ และ ประสิทธิ์ ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของนามสกุลของทั้ง 2 คน ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดิน มารวมกันเข้าไว้เป็นนามวัด เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์แห่งความดี ภายอุโบสถเป็นอาคารไม้ทรงไทยซึ่งแกะสลักลวดลายไว้อย่างสวยงาม โดยมีพระพุทธรูปตั้งอยู่รายล้อ,บริเวณ มีศาลาการเปรียญลักษณะทรงไทยสองชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ หลวงพ่อปาน และ หลวงพ่อโสธร ที่มีความศักดิ์และเป็นที่เคารพอย่างมาก