วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
สิ่งสำคัญภายในวัด
พระวิหารคด (อ่าน 1325) 27 ม.ค. 55
ซุ้มประตูวัด (อ่าน 1474) 27 ม.ค. 55
กำแพงอุโบสถ (อ่าน 985) 27 ม.ค. 55
โรงเรียนพระปริยัติธรรม (อ่าน 1136) 27 ม.ค. 55
พระแม่กวนอิม (อ่าน 1093) 27 ม.ค. 55
พระสังกัจจายน์ (อ่าน 1003) 27 ม.ค. 55
หอกลอง-หอระฆัง (อ่าน 1607) 18 ม.ค. 55
พระอุโบสถ (อ่าน 1353) 18 ม.ค. 55
วิหารหลวงปู่ปาน (อ่าน 1679) 13 ม.ค. 55