วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
ทำเนียบเจ้าอาวาส
ชื่อ/ฉายา : พระครูภาวนาประสิทธิ์(หลวงพ่อสวน)
ตำแหน่ง : ผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสุวรรณประสิทธิ์พร้อมด้วย อุบาสก-อุบาสิกา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๓
ชื่อ/ฉายา : พระครูประสิทธิ์สรคุณ
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๑๕ ถึง ๒๕๒๓
ชื่อ/ฉายา : พระครูประสิทธิ์เขมคุณ
ตำแหน่ง : อดีตเจ้าอาวาส ผู้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๓ ถึง ๒๕๓๒
ชื่อ/ฉายา : พระครูประกาศสมาธิคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๓
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
31/2  ถนน นวมินทร์  ซอย 42(ซอยสุวรรณประสิทธิ์) แยก 25/27 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ (เจ้าอาวาส) 089 983 1910 - 02 138 6680 (ห้องคลัง)083 4874 279 027 348 316 โทรสาร 02 138 6679 สำนักงานเลขาศูนย์วิปัสสนาเคลื่นที่แห่งประเทศไทย 089 207 9054 02 1386 593 เลขบัญชีทุนนิธิพัฒนาวัดสุวรรณประสิทธิ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาอินทรารักษ์ประเภทออมทรัพย์ 

102-2-28381-4 ประเภทฝากประจำ 102-3-32326-2

 E Mail watsuwanprasit@gmail.com 

>>>>