วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
หลวงพ่อชา077 ภพ ชาติ สัมมาทิฐิ
วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา หลวงพ่อชา
วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา หลวงพ่อชา