วัดสุวรรณประสิทธิ์
31/2 ถนน นวมินทร์ ซอย 42 แยก 25/27  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทรศัพท์ 02-138-6680 -02-138-6679 -02-734-8316- 085-886-63
ประธานศูนย์วิปัสสนา
ประธานศูนย์
ถือกำเนิดขึ้นในวันที่    เมษายน  พ.ศ.๒๔๙๑ ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น    ค่ำ  เดือน    ปีกุน  บิดามีนามว่า  นายแกละ  ทับทิม  มารดามีนามว่า  นางพยุง  ทับทิม  อยู่บ้านเลขที่  ๗๗  หมู่ที่   ต.บางสมัคร  อ.บางประกง  จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อนายศรีสมุทร  ทับทิม  มีอายุได้  ๒๐   ปีบริบูรณ์  ก็บรรพชาอุปสมบท    วัดบางสมัคร  ต.บางสมัคร อ.บางประกง  จ.ฉะเชิงเทรา  อันเป็นวัดบ้านเกิด  วันที่บรรพชาอุปสมบท  ตรงกับวันที่  ๑๖  ม.ค.  ๒๕๑๑  หลังจากอุปสมบทแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยจนจบ  น.ธ.เอก  รวมเวลาที่อาศัยอยู่ที่วัดบางสมัครเป็นเวลา    พรรษา  จากนั้นก็เดินทางท่องเที่ยวไปแสวงหาครูอาจารย์ในทางธรรม  เข้าปฏิบัติธรรม    วัดมงคลโสภิต (วัดต้นสน)  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา    พรรษา  ในปีต่อมาก็ได้เดินมาปฏิบัติธรรม  ที่วัดพนมพนาวาส  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  ณ วัดนี้  ท่านได้พบครูอาจารย์คู่บารมี  คือ  พระอาจารย์บุญเลิศ  เหมโก  (พระครูประสิทธิ์เขมคุณ)    เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา  ธุระ  ของวัดพนมพนาวาส  ซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน  ในสมัยนั้น  ปฏิบัติธรรมที่วัดนี้    พรรษา  จากนั้นได้เดินทางต่อไปปฏิบัติต่อที่วิเวกอาศรม  จ.ชลบุรี  อีก     พรรษา  เมื่อมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมากพอสมควรแล้ว  ก็ประสงค์ที่จะเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อให้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งๆขึ้นไป  จึงไปศึกษาเล่าเรียน พระอภิธรรม    วัดกลาง  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  จนจบการศึกษาชั้น  มัชฌิมโท  โดยใช้เวลาศึกษาอยู่    ปี

                จากนั้นก็ออกแสวงหาความวิเวกไปยังสถานที่ต่างๆ  จาริกไปสู่คามนิคม  ต่างจังหวัด  ตามชนบทบ้าง  อยู่ถ้ำบ้าง  โดยเรียงลำดับสถานที่ที่ท่านจาริกไปอยู่จำพรรษาได้ดังนี้

-                    วัดแม่ต้านที่  ต.แม่ต้าน  อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก    พรรษา

-                    วัดเต่าไหใต้  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์    พรรษา

-                    วัดรัตนาโชติการาม  ต.วังดาน  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี    พรรษา

-                    ถ้ำหม้อ  อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่    พรรษา

-                    สำนักวิปัสสนาเทพอำนวย  อ.เมือง  จ.เชียงราย    พรรษา

เมื่ออยู่จำพรรษาที่สำนักวิปัสสนาเทพอำนวยครบ    ปี  แล้วในปีต่อมานั้นเองท่านพระอาจารย์ศรีสมุทรก็เดินมาวัดสุวรรณประสิทธิ์  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดสุวรรณประสิทธิ์  ปี  พ.ศ.๒๕๓๓  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์  ปี  พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นพระครูใบฎีกาฐานานุกรมของพระราชรัตนเมธี  เจ้าคณะเขตบางกะปิ  วัดมหาธาตุ  กรุงเทพ  ปี  พ.ศ.๒๕๓๔  เป็นพระครูสังฆรักษ์ฐานานุกรมของพระราชรัตนเมธี  เจ้าคณะเขตบางกะปิ  วัดมหาธาตุ  กรุงเทพฯ

                ปี  พ.ศ.๒๕๓๘  ได้รับพัดยศเป็นพระครูประกาศสมาธิคุณ  ปี  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงคันนายาว  ปี  พ.ศ.๒๕๔๔  ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปัชฌาย์ จนถึงวันนี้ 

พระอาจารย์ศรีสมุทร  ยังคงปฏิบัติกรรมฐาน  อยู่เหมือนอย่างเช่นที่เคยมา  หลายชีวิตที่ผ่านมาและหลายชีวิตที่ผ่านไป  รวมทั้งหลายชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในขอบเขตขันธสีมาแห่งวัดสุวรรณประสิทธิ์แห่งนี้จะคุ้นเคยกับการได้เห็นภาพพระภิกษุวัยกลางคนรูปร่างท้วม  ผิวขาว  นั่งสมาธิหลับตาอย่างสงบเย็น  อยู่หน้าพระประธานแทบทุกวันในเวลาเช้าเย็น  และเจริญวิปัสสนาตลอด    เดือน  (ธันวาคมของทุกปี)  โดยนำพระนักเรียนวิปัสสนาจารย์เข้าปฏิบัติ    วัดป่าหาดนางแก้ว  อ.กบินทร์บุรี  ไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  ลาภสักการะและคำสรรเสริญจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตมากแค่ไหน  พุทธบุตรรูปนี้ยังคงรักษากรรมฐานไว้ได้ดุจเสือรักษาลาย

 

ด้วยความเคารพรัก

คณะศิษยานุศิษย์